Telefon
WhatsApp
Kangal Yavrularına Nasıl Eğitim Verilmeli?
Kangal Yavrularına Nasıl Eğitim Verilmeli?

Kangal Yavrularına Nasıl Eğitim Verilmeli?


Yavru kangalların eğitimi son derece önemlidir. Bu noktada, sahipleri tarafından belirli kelimelerin ve komutların öğretilmesi şarttır. Buna ek olarak, kangal yavruları; genellikle üç aylık oldukları zaman dilimlerinde söylenen sözlerin en az yüzde 75’ini anlamaya başlarlar. Hatta, kelimeleri anlamakla kalmayıp tıpkı bir insan gibi o kelimeye yönelik olarak tepkide de bulunurlar. Bu yüzden, kangal yavrusu sahiplerinin köpeklerine yalnızca tek kelimeden oluşan emirler öğretmesi gerekir. Ayrıca, bu emirlerin ne anlama geldiği de mutlaka öğretilmelidir. Bu sayede, aktif öğrenme süreci başlamış olur. Kangal yavrusu eğitim sürecinde ilk olarak gel, git, bak, yat, kalk gibi sözcükler öğretilmelidir.

Yavru Kangalların Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Kangal yavrularına gel sözcüğünün öğretilmesi son derece önemlidir. Bu noktada, kangal yavrusu; istirahat ederken veya uzakta herhangi bir şeyle uğraşırken ona sert bir ses tonu ve ismiyle hitap edilmeli ve gel çağrısında bulunulmalıdır. Bu sırada, yavru kangal sahibinin iki elini birbirine vurması veya elini dizine vurması şeklinde pekiştirici davranışlar sergilenebilir. Her emrin bir vücut hareketiyle yapılmasına önem verilmelidir.

Gel sözcüğü kadar bak sözcüğünün öğretilmesi de son derece önemlidir. Bak emri; bilhassa köpeğin dikkatini çekmek adına verilen bir emirdir. Bak emriyle beraber aynı zamanda baş ve orta parmaklarla birlikte şıklatma sesi de çıkarılır. Yavru kangallara bak sözcüğünün öğretilmesi de son derece önemlidir. Ancak, hayır sözcüğü; bilhassa köpeğin yapılması istenmeyen bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik olarak hareket etmesi sırasında kullanılmalıdır. Buna ek olarak, köpek, istenilmeyen davranışı yaptığı takdirde ona çok daha sert bir ses tonu kullanılarak hayır şeklinde bağırılmalıdır. Bu sırada, işaret parmağının kullanılması da gerekli olabilir.

Kangal yavrularına temel komutlar öğretildikten sonra daha çok amaca yönelik emirler öğretilmelidir. Takip et veya izle şeklinde bir komutun öğretilmesi yavru kangal sahibinin çok fazla işine yarayacaktır. İzle sözcüğünün öğretilmesi esnasında ilk olarak köpek sol tarafa alınır. Köpeğin sağ omuzu ile eğiticinin sağ dizi aynı hizaya getirilmelidir. İzle sözcüğünün öğretilmesi sırasında köpek ileride veya geride kaldığı takdirde eğiticinin de onunla aynı hizaya dönmesi gerekir. Bir başka deyişle, eğitim sürecinde her zaman aynı seviyede olmalıdırlar. İzle sözcüğü kadar kal sözcüğünün de öğretilmesi gerekir. Kal kelimesinin öğretilmesi sırasında avuç içi köpeğin burun hizasına gelecek şekilde tek bir hareketle bu emir verilir. Ayrıca, kal emrini alan köpek, bulunduğu pozisyonu ikinci bir emre kadar bozmamalıdır. Ayrıca, kal emrinin her pozisyonda verilebileceğini de ifade etmeliyiz.

Kangal yavruları için bir de yat sözcüğünün öğretilmesi şarttır. Bu noktada, köpeğin vücudu ile sahibinin vücuduna paralel ve sağ omzu sol ayakla aynı hizada olacak şekilde ilk olarak köpeğin yatması sağlanır. Bu işlemin ardından yat emri tekrarlanır. Kangal yavrusu; ayağa kalkmak istediğinde ise yine yatması isteniyorsa hayır komutu verilmelidir. Yat komutu ile beraber aynı zamanda kalk komutu da öğretilebilir.

Kangal Yavrusuna Otur Emri Nasıl Verilir?

Kangal yavrusuna yukarıdaki emirlerin verilmesi kadar otur emrinin verilmesi de son derece önemlidir. Köpeğe oturma eğitiminin kazandırılmasında üç farklı yöntem bulunur.

  • İlk olarak, yedekte oturma eğitimi verilir. Köpek; eğitimi izle komutu ile yedekte başlar. Köpeğin bir süre hareket etmesinin ardından sahibi köpeğin avuç içini burnuna doğru tutarak ona otur emri verir. Ayrıca, eliyle köpeğin kalçasından bastırır.
  • İkinci yöntemde, köpek, sahibinin karşısında iken oturma emri verilir.
  • Son olarak, serbest olarak bu eğitim tekrarlanır. Köpeğin eğitim kayışı çıkartılır.

 

Bize Yazın