Telefon
WhatsApp
Kangal Kırması ile Safkan Kangal Aynı Mıdır?
Kangal Kırması ile Safkan Kangal Aynı Mıdır?

Kangal Kırması ile Safkan Kangal Aynı Mıdır?


Kangal satın almak istiyorsanız her şeyden önce iyi bir araştırma yapmalısınız. Birçok insan, safkan Sivas kangalı adı altında kangal kırması köpeklerini size satmaya çalışır. Bu noktada, safkan kangalın özelliklerini bilmediğiniz takdirde siz de bu tuzağa düşebilirsiniz. Kangal kırmasının belirleyici bir özelliği yoktur. Ancak, safkan bir kangala kıyasla farklı özellikler taşıdığı kesindir. Bu yüzden, ilk olarak, safkan kangalın özelliklerini net olarak bilmelisiniz. Bir başka deyişle, bir kangal gördüğünüz takdirde onun safkan mı yoksa kangal kırması mı olduğunu anlamalısınız.

Safkan Kangalın Özellikleri Nelerdir?

Safkan kangalın farklı ve ayırt edici bir kuyruk yapısının olduğunu söylemeliyiz. Kangalın kuyruğu; arka bacakları ile aynı boydadır. Ayrıca, yürürken kuyruğunu her zaman sırtına doğru kıvırır. Buna ek olarak, safkan bir kangal, diğer köpekler gibi sahibinin yanında gezmez. Sahip olduğu içgüdüleriyle sahibinin en az 30-40 metre çevresinde gezintisine devam eder. Bu sayede, etrafı gözleme şansını elde eder. Herhangi bir tehlike gördüğü takdirde duruma bir an önce müdahale etmek adına tetiktedir.

Safkan bir kangalın zannedildiği gibi çok büyük boyutlarda olmadığını söylemek gerekir. Bilhassa televizyon programlarında ve sosyal medyada görülen kangal görüntülerine aldırış edilmemelidir. Erkek kangallar en çok 85 cm olmakla beraber ideal boyutları 70 ila 75 cm arasında değişkenlik gösterir. Kangalların boyutu ile görevleri arasında doğru orantı vardır. Çünkü, çok büyük boyutlara sahip olan bir kangalın sürü peşinde koşması mümkün değildir. Bunun yanı sıra, gerçek bir kangalın hiçbir zaman insanlara saldırmadığını da eklemeliyiz. Yalnızca uyarma amaçlı olarak havlamasına rastlanmaktadır. Fakat, karşı taraftan herhangi bir geri adım olmazsa ve ilerleme boyutunda bir tepki gelirse bu gibi hallerde kangalın hamle yapacağını söylemeliyiz. Kangal; karşıdakinin herhangi bir yerini ısırmakla kalmayıp ısırdığı yeri sallamaya da başlar. Bu sayede, ısırdığı yeri kısa sürede koparır.

Safkan Kangal Saldırgan Mıdır?

Safkan kangal; her ne kadar tehlikeli bir durum olmadığı takdirde insanlara hiçbir şekilde saldırmasa da aynı davranış biçimi diğer köpekler için geçerli değildir. Bu noktada, gerçek bir kangalın diğer köpeklere karşı son derece saldırgan bir tavır içerisinde olduğunu söylemeliyiz. Ancak, bu özelliği, bilhassa sürüyü korumakla görevli olduğu zaman diliminde onu değerli yapmaktadır. Sürüye saldırmayı düşünen kurtların geri adım atmasına sebebiyet verecek kadar saldırgan ve korumacı bir tavır içerisindedir.

Safkan kangal; birçok yerde iddia edildiğinin tam aksine çocuklara hiçbir şekilde zarar vermez. Hatta, çocuklarla çok iyi arkadaş olduğunu ve onlarla oyun dahi oynadığını söyleyebiliriz. Fakat, kangalı kışkırtmaya yönelik olarak hareketlerde bulunan çocukların bu davranışı tekrarlamaması gerekir. Bunun yanı sıra, safkan kangal; yeme içme konusunda da herhangi bir seçiciliğe sahip değildir. Bir başka deyişle, önüne ne koyulursa onu yiyen bir hayvandır. Sahibine ise son derece bağlıdır. Hatta, diğer köpeklerdekinin üzerinde bir bağlılık derecesi bulunur.

Safkan kangalların plan yapma yetisi vardır. Birçok köpek türünden daha akıllı ve zeki olduklarını ifade edebiliriz. Diğer köpekler ile kıyaslandığında insiyatif alma özelliklerinin olduğunu dahi söyleyebiliriz. Neredeyse bir insan kadar tutarlı ve başarılı tavırlar sergileyen herhangi bir kangal kırması göremezsiniz. Safkan kangal; kangal kırması ile kıyaslandığında canayakın ve sempatik oluşuyla da dikkat çeker. Korunmasından sorumlu olduğu bir kuzuyu yalayarak sevdiğine dahi rastlanmıştır. Son olarak, asla korkmadıklarını ve üç kurt ile baş edebildiklerini söylemeliyiz.

Kangal kırması ile safkan bir kangal arasındaki farkları anlamak adına bu detayları bilmelisiniz.

 

Bize Yazın